BASIC MARE

Najcjenjenija linija za tovljenje u moru dostupna na tržištu, niskog energetskog unosa, naročito korištena u proizvodnji komarče u otvorenom moru (off-shore). Može se koristiti i za lubin na proljeće/jesen. Potpuno tonuća, sadrži hemoglobin.

Opširnije...

ECOPRIME MARE

Potpuno tonuća ekstrudirana hranjiva s hemoglobinom srednjeg/visokog energetskog unosa, idealna za predtov lubina u povoljnim uvjetima okoline. Zahvaljujući niskoj energetskoj razini, Ecoprime LP 3 je idealan proizvod za predtov komarče.

Opširnije...

FORCE MARE

Izuzetno probavljiva ekstrudirana hranjiva, potpuno tonuća, s hemoglobinom, koja se koriste u intenzivnom uzgoju lubina u zaštićenim zonama (in-shore), gdje se zahvaljujući praćenju svih parametara okoline može primjenjivati ovakva visokoenergetska prehrana.

Opširnije...

LINEA BLU MARE

Iskušana formula za tovljenje lubina i komarči u otvorenom moru (off-shore). Potpuno tonuća, ekstrudirana hranjiva vrlo visoke probavljivosti za brzi rast u kombinaciji s vrlo lakom primjenom.

Opširnije...

MARINE MARE

Ekstrudirana hranjiva za tovljenje lubina i komarče s hemoglobinom, potpuno tonuća, srednjeg/niskog energetskog unosa. Fleksibilna uporaba i ekonomski povoljan rast zahvaljujući potpuno inovativnoj formuli.

Opširnije...

NATURE MARE

Ekstrudirana, potpuno tonuća hranjiva za tovljenje lubina i komarče s certifikatom talijanske "Velike organizirane distribucije" (GDO). Zahvaljujući vrlo velikoj količini ribljeg brašna prisutnoj u formuli i relativno visokoj pojedinačnoj cijeni, ovi su proizvodi naročito prikladni za uzgoj u zaštićenim zonama (in-shore) gdje rasipanja hrane gotovo da nikad ni nema.

Opširnije...

PREMIUM MARE

Potpuno tonuća, ekstrudirana hranjiva srednjeg/niskog energetskog unosa, s certifikatom talijanske "Velike organizirane distribucije" (GDO), namijenjena naročito tovljenju komarče. Tip br. 8 posebno je pogodan u završnom tovu/održavanju lubina velikih dimenzija.

Opširnije...

SEA MARE

Potpuno tonuća, ekstrudirana hranjiva srednjeg energetskog unosa, korištena u tovljenju lubina i komarči svih uzgajivača čija je proizvodnja određena specifikacijama talijanske "Velike organizirane distribucije" (GDO). Od hranjiva certificiranih GDO, ova se linija najviše koristi zahvaljujući optimalnom omjeru kvalitete i cijene.

Opširnije...

STARTERS MARE

Plutajuća mikrozrnca namijenjena djelomičnoj ili potpunoj zamjeni žive hrane, počevši od promjera od 250 mikrona. Uvažavaju posebne potrebe ličinki za EPA i DHA, a u vodi se ponašaju tako da poštuju najzahtjevnija očekivanja po pitanju vodootpornosti i klizanja po vodenoj površini.

Opširnije...

VITA MARE

Polu-tonući i/ili potpuno tonući (ovisno o promjeru) ekstrudirani mikropeleti i peleti za razdoblje nakon privikavanja na umjetnu hranu/predtov lubina i komarči. Uravnoteženi energetski unos i pomno izrađena formula jamče brz i harmoničan rast. Idealni za mlađ u zaštićenim zonama (in-shore) te za prve faze rasta u otvorenom moru (off-shore).

Opširnije...